Δευτέρα, 13 Απριλίου 2015

15 κ’ 16 Απριλίου 2015, αναμενόμενη δραστηριότητα


Στις 21 Φεβρουάριου 2015 στην Κολομβία παρατηρήθηκε προσεισμική δραστηριότητα μεγέθους 5.1r. Έπειτα από δωδεκάμισι ώρες ακολούθησε η κύρια σεισμική δραστηριότητα μεγέθους 5.5r σε πολύ κοντινό επίκεντρο με το προηγούμενο.
Σε λιγότερο από δυόμισι ώρες ακολούθησε κύρια σεισμική δραστηριότητα στην επαρχία JALISCO του MEXICO μεγέθους 6.2r.

M 5.1 - COLOMBIA - 2015-02-21 22:26:43 UTC
Magnitude
mb 5.1
Region
COLOMBIA
Date time
2015-02-21 22:26:43.2 UTC
Location
4.67 N ; 76.02 W
Depth
80 km
Distances
147 km N of Cali, Colombia / pop: 2,392,877 / local time: 17:26:43.2 2015-02-21 
39 km SW of Pereira, Colombia / pop: 440,118 / local time: 17:26:43.2 2015-02-21 
9 km NE of Toro, Colombia / pop: 13,764 / local time: 17:26:43.2 2015-02-21 
M 5.5 - COLOMBIA - 2015-02-22 12:56:23 UTC
Magnitude
Mw 5.5
Region
COLOMBIA
Date time
2015-02-22 12:56:23.9 UTC
Location
2.70 N ; 76.47 W
Depth
140 km
Distances
82 km S of Cali, Colombia / pop: 2,392,877 / local time: 07:56:23.9 2015-02-22 
33 km NE of Popayán, Colombia / pop: 258,653 / local time: 07:56:23.9 2015-02-22 
11 km S of Caldono, Colombia / pop: 3,517 / local time: 07:56:23.9 2015-02-22 

M 6.2 - OFF COAST OF JALISCO, MEXICO - 2015-02-22 14:23:14 UTC
Magnitude
Mw 6.2
Region
OFF COAST OF JALISCO, MEXICO
Date time
2015-02-22 14:23:14.7 UTC
Location
18.77 N ; 106.80 W
Depth
2 km
Distances
420 km SW of Guadalajara, Mexico / pop: 1,640,589 / local time: 08:23:14.7 2015-02-22 
329 km W of Colima, Mexico / pop: 127,235 / local time: 08:23:14.7 2015-02-22 
208 km SW of Tomatlán, Mexico / pop: 8,360 / local time: 08:23:14.7 2015-02-22 

Αρχικές προσεισμικές δραστηριότητες, 21 κ’ 22 Φεβρουάριου 2015: 5.1r κ’ κύρια μετασεισμική 5.5r. Η τρίτη δραστηριότητα είναι 6.2r.  
Αναμενόμενο μέγεθος στο Ελληνικό υπέδαφος: ~5 - 5,5 r.
Ημερομηνία, ± 2 μέρες: ~15 κ’ 16 Απριλίου 2015
Τοποθεσία Ελλάδος: Τα επίκεντρα στον αντίστοιχο επισυναπτόμενο χάρτη.

Το μέγεθος της πρώτης δραστηριότητας ήταν 5.1r, της δεύτερης δραστηριότητας ήταν 5.5r και της τρίτης δραστηριότητας ήταν 6.2r, αναμένεται να πραγματοποιηθεί δραστηριότητα στις περιοχές με το Νο Ένα κοντά στο μέγιστο της παρούσας διέλευσης, όπως εκτιμάται στην αρχή για την συγκεκριμένη διέλευση. Στις περιοχές με το Νο Δυο κατά Ένα Richter λιγότερο ή στην καλύτερη των περιπτώσεων να έχουμε σμήνος μικρών σεισμών κατά Δυο Richter μικρότερους από το μέγιστο της αναμενόμενης δραστηριότητας. Πχ. Αν περιμένουμε 5r η σεισμοσείρα είναι κοντά στα 3r. Αν υπάρχουν πολλές επιλεγμένες περιοχές αναμένεται διασπορά των σεισμικών συστατικών από την δραστηριότητα στο Ιταλικό υπέδαφος και ελάττωση του αναμενόμενου μεγέθους και πραγματοποίηση σεισμοσείρας χαμηλής έντασης αντί μιας μεγαλύτερης δόνησης.
Αποποίηση ευθύνης, Αστική ευθύνη και νομικοί όροι
Η πρόβλεψη ή οι προβλέψεις που δημοσιεύονται στο παρόν blogspot ή στο www.astropro.gr  λαμβάνουν γνώση από επιστημονικά δεδομένα. Παρακαλούνται οι αναγνώστες της, να μην την μεγαλοποιούν και να μην την μεταφράζουν κατά το δοκούν· επίσης όσοι την αναπαραγάγουν σε δικά τους site, blogs και άλλες μορφές ηλεκτρονικής ή κάθε είδους μαζικής πληροφόρησης να μην την παραποιούν.
1. Επίσης να αναγνώσουν την πρόβλεψη με νηφάλιο και ψύχραιμο πνεύμα.
2. Τυχών παραποίηση και ψευδή διασπορά της είναι δυνατόν να επιφέρει νομικές ή αστικές διεκδικήσεις.
3. Οποιαδήποτε παραποίηση των σεισμολογικών προγνώσεων αντιμετωπίζεται ως παραποίηση από πρόθεση.
Παρ, όλα αυτά, όσοι την αναπαραγάγουν, ρητά απαγορεύεται να την τροποποιήσουν και υποχρεούνται να αναφέρουν τον συντάκτη της που είναι ο Γιάννης Μπαρδόπουλος καθώς είναι ο μόνος που φέρει την εύθηνη αυτών των προβλέψεων. Επίσης ρητά υποχρεούνται να αναφέρουν το site  από όπου αναπαραγάγανε την πρόβλεψη και να έχουν ηλεκτρονικό σύνδεσμο κατευθείαν στην πρωτότυπη δημοσίευση. Την εύθηνη της κάθε ανάρτησης έξωθεν του www.astropro.gr και του http://johnbardopoulos.blogspot.com ή http://johnbardopoulos.blogspot.gr/ την φέρει ακέραια ο κάθε διαχειριστής για την αναπαραγωγή της πρόβλεψης καθώς και για την ορθότητα της και δεν επιμερίζεται εύθηνη με άλλους διαχειριστές από αλλά sites ή blogs.
Χρήσιμες απόψεις
"Σεισμικός Σταθμάρχης"
"Άποψη περί σεισμών και επαληθεύσεων"
"Άλλοι τα λένε!!!!!"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου