Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

6η ενημέρωση του ΟΑΣΠ στις 27 Φεβρουαρίου 2015 με αρι. Πρωτ. 0348

...για τέσσερις αναμενόμενες μελλοντικές δραστηριότητες που είναι οι παρακάτω.
  1. Αναμενόμενη δραστηριότητα ~ 1 Μαρτίου 2015 – και η επαληθευμένη δραστηριότητα είναι εδώ.
  2. Αναμενόμενη δραστηριότητα ~ 6 Μαρτίου 2015 – και η επαληθευμένη δραστηριότητα είναι εδώ.
  3. Αναμενόμενη δραστηριότητα ~ 14 Μαρτίου 2015 – και η επαληθευμένη δραστηριότητα είναι εδώ.
  4. Αναμενόμενη δραστηριότητα ~ 22 Μαρτίου 2015 – και η επαληθευμένη δραστηριότητα είναι εδώ.

1 σχόλιο: